Khoá học pháp chế doanh nghiệp trực tiếp

Khóa học pháp chế doanh nghiệp do Học viện pháp chế ICA tổ chức để hướng dẫn, định hướng sinh viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản để trở thành nhân viên pháp chế trong công ty. 

 

No Img